دانشگاه علوم 

پزشکی رفسنجان
يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦ -
home
mail
sitemap
»
شرکت‌های تابعه
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم
صفحه اصلی > سایر > کارگاه توانمندسازی > کارگاه‌های سال ٩٠ 

 

مشخصات کارگاه توانمند سازی دانشگاه

کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

کارگاه روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

9 و 10 آذر ماه

  محل برگزاری

ICT دانشگاه

  نام اساتيد

 دکتر وزیری نژاد ،آقای صیادی

،دکتر رضاییان

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

کارگاه روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

 5/2/1390

21/2/1390

29/2/1390

 2/3/1390

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

دکتر وزیری نژاد ،آقای صیادی ،دکتر رضاییان

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

کارگاه روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

 1 اسفند 1390

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

دکتر وزیری نژاد،آقای صیادی  ،دکتر رضاییان

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

کارگاه روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

 25 بهمن 1390

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

دکتر وزیری نژاد ،آقای صیادی ،دکتر رضاییان

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

کارگاه روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

 15 دی 1390

  محل برگزاری

دانشکده دندانپزشکی

  نام اساتيد

دکتر وزیری نژاد ،آقای صیادی ،دکتر رضاییان

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

کارگاه روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

 20 آذر 1390

  محل برگزاری

دانشکده پرستاری

  نام اساتيد

دکتر وزیری نژاد ،آقای صیادی ،دکتر رضاییان

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

کارگاه روش تحقیق

عنوان کارگاه

کارگاه روش تحقیق

  تاريخ برگزاری

 18 آبان 1390

  محل برگزاری

دانشکده پرستاری

  نام اساتيد

دکتر وزیری نژاد ،آقای صیادی ،دکتر رضاییان

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

اساتيد و دانشجويان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

کارگاه داوری و ارزشیابی نقادانه مقالات علوم سلامت

عنوان کارگاه

داوری و ارزشیابی نقادانه مقالات علوم سلامت

  تاريخ برگزاری

۱5 و ۱۶ بهمن ۱۳90

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

دکتر محسن رضائیان

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

هیئت علمی- کارمندان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

 

تعداد شرکت‌کنندگان در کارگاه:

سی نفر در سه گروه ده نفری

کتب مورد نیاز برای برگزاری کارگاه ها:

1. رضائيان محسن. آموزش گام به گام مقاله نويسي. اراك: انتشارات نويسنده. 1389.

2. رضائيان محسن. ارزشيابي نقادانه: دست نامه‌ايي براي متخصصين مراقبت هاي بهداشتي. اراك: انتشارات نويسنده. 1387.

3. رضائيان محسن. اپيدميولوژي به زبان ساده. اراك: انتشارات نويسنده. 1387

 

کارگاه SPSS

عنوان کارگاه

SPSS

  تاريخ برگزاری

 10 و 11 بهمن 1390

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

 دکتر شیخ فتح اللهی- خانم اسداللهی

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

کارمندان - هیئت علمی و کارشناسان

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 کارگاه spss

عنوان کارگاه

SPSS

  تاريخ برگزاری

 1/12/1390

  محل برگزاری

دانشکده پرستاری

  نام اساتيد

 دکتر راوری- دکتر کاظمی

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

کارمندان - هیئت علمی

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

 

برنامه کارگاه EndNote X3

عنوان کارگاه

End note x3

  تاريخ برگزاری

28 و 29 دی 1390

  محل برگزاری

دانشکده پزشکی

  نام اساتيد

 دکتر شمسی زاده

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

هیئت علمی

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 کارگاه Endnote x3

عنوان کارگاه

End note x3

  تاريخ برگزاری

 

  محل برگزاری

ستاد مرکزی-ICT

  نام اساتيد

 دکتر شمسی زاده

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

هیئت علمی

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

کارگاه مدیریت سامانه پژوهشی

عنوان کارگاه

مدیریت سامانه پژوهشی

  تاريخ برگزاری

 

  محل برگزاری

ستاد مرکزی-ICT

  نام اساتيد

 مهندس ایرانپور

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

پيوست

  گروه هدف

معاونین و کارمندان پژوهشی

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم شهرآبادی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

 

کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد ( EBM )

عنوان کارگاه

کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی EBM

  تاريخ برگزاری

 21/7/90

5/8/90

11/8/90

18/8/90

  محل برگزاری

سالن اجتماعات بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

  نام اساتيد

دکتر علی اسماعیلی دکتر وحید میرزایی حمید بخشی

  برنامه کارگاه

پيوست

  سرفصل های آموزشی

1- معرفیEBM

   2- طراحی یک سوال بالینی

   3- آشنایی با اصول و مبانی آزمون های تشخیصی

  گروه هدف

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

  شرايط افراد شرکت کننده

ندارد

  آدرس و شماره تلفن تماس

0391-8220086

  کارشناس مسئول ثبت نام

خانم زهرا امجدی

  امتياز بازآموزی

ندارد

  مجوز سازمان برنامه ريزی کشور

مجوز شورای پژوهشی دارد

  مهلت ثبت نام

ندارد

  هزينه ثبت نام

ندارد

  توضيحات

ندارد

main
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 10907
 بازدید امروز : 141
 کل بازدید : 155070
 بازدیدکنندگان آنلاين : 17
 زمان بازدید : 0.4688
site map | home