تعریف معاونت :
واحد مرکزی و مسوول تأمین و توسعه منابع انسانی، فیزیکی، مالی و ایجاد بستر مناسب برای اداره سایر واحدهای دانشگاه اعم از معاونت‌ها، دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها و... در راستای تحقق مأموریت دانشگاه و بر طبق ضوابط قانونی می‌باشد. این معاونت برای انجام مسوولیت خود دارای اختیارات صفی، ستادی و وظیفه‌ای  بنا به مورد  می‌باشد.

باتوجه به اینکه باورها و ارزشهای ما بر گرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی است هدف ما نیزحرکت در این راستا یعنی خدمت به مردم می باشد و برای تحقق بخشیدن به این هدف اصولی چون عدالت اجتماعی، قانون‌مداری، کرامت انسانی، فرهنگ اسلامی،مشتری مداری،مشارکت طلبی، تعهد و دانش ورزی، همدلی و همکاری، انضباط اجتماعی و شایسته‌سالاری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادیم. ما در جهت تامین انتظارات و پاسخگویی به ریاست دانشگاه، هیأت امناء، معاونین دانشگاه، واحدهای محیطی، کارکنان و هیأت علمی و بخش‌های نظارتی (به عنوان مشتریان داخلی معاونت) تلاش می‌نماییم. معاونت، خود را متعهد به پاسخگویی و تأمین رضایتمندی گروه‌های مرتبط خارج از دانشگاه شامل: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمانهای نظارتی و قضایی، سازمان‌های بیمه گر و تأمین‌کنندگان و پیمانکاران دانشگاه نیز می‌داند. حرکت در راستای تأمین رضایت شغلی کارکنان از طریق تأمین معیشت، ارتقاء شغلی، فراهم نمودن امور رفاهی مناسبتر از سیاست‌های این معاونت می‌باشد
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می کوشد با اجرای شیوه های نوین مدیریتی در زمینه توسعه منابع انسانی، امور مالی و بودجه، فعالیتهای عمرانی و ارائه خدمات به یکی از موفق ترین معاونت ها در بین معاونت های توسعه مدیریت و منابع کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور تبدیل گردد.