جلسات سال 95

 

ردیف شماره جلسه  تاریخ برگزاری  موضوعات مهم 
1 201 95/1/23 بهسازی ستاد مرکزی، مشکل شستشوی آمبولانس ها، شعار سال، مشکل نیرو در انار، موضوع عائله مندی و ...
2 202 95/2/6 انبار مرکزی، کارانه پرسنل دانشکده پزشکی و رفع نقص مسجد و دانشکده پزشکی 
3 203 95/2/20 به روز رسانی زیر سایت ها نحوه جذب سرمایه گذار ، جابه جایی علی رحیمی و ..
4 204 95/3/3 ارائه گزارش همایش معاونین توسعه در شیراز، برنامه ریزی حضور مهندس ساکی و دکتر سالاریان زده
5 205 95/3/17 تجمیع دبیرخانه
6 206 95/3/31 گزارش برنامه عملیاتی، خرید نرم افزار ، بررسی میزان پرونده های بایگانی برای لاغر سازی 
7 207 95/4/14 تعیین قیمت لاغرسازی، قرائت ضوابط اجرایی بودجه 
8 208    
9 209 95/6/15 کمیته تشخیص اسقاطی، افزایش حق لباس قرداد بیمه تکمیلی بازنشستگان ، اقلام پرمصرف و انبار مرکزی
10 210 95/6/29 تاکید بر تکمیل برنامه راهبردی، برگزاری جلسه برای اعتبارات پروژه ها و vopدفتر تهران و ...
11 211 95/7/19 ارائه برنامه نگهداشت توسط واحدهای پشتیبانی و فنی، برنامه عملیاتی، بیمه تکمیلی اساتید و ...
12 212 95/8/3 ارزیابی زیرسایت ها، تاکید بر حضور و غیاب و برگزاری جلسه
13 213 95/9/1 نواقص ساب چارت، گزارش حضور و غیاب، خرید دستگاه تایمکس، بررسی ماموریت های برون شهری، تشویق رابطین طرح تکریم

 

جلسات سال 94

 

ردیف شماره جلسه  تاریخ برگزاری  موضوعات مهم 
1 181 94/1/31 موضوع نگهبانی ساختمان ستاد مرکزی و پردیس، درخواست گزارش آمار غذا در سلف سرویس ، ارائه برنامه زمانبندی نظارت مالی، بحث تدارکات و اموال گردانی، بحث الکترونیکی شدن ماموریت ها و ...
2 182 94/2/7 یکپارچه سازی فرمت برنامه عملیاتی ، تشکیل تیم پایش در مدیریت بودجه 
3 183 94/2/21 مدیریت هزینه پذیرایی، مدیریت قبوض، تاکید بر ایجاد واحد سنجش سلامت و ..
4 184 94/3/11 ...تفاهم نامه برنامه فرهنگی، انتخاب دبیر کمیته مناقصه و ..
5 185 94/3/25 پیگیری تهیه نرم افزار برای منازل مسکونی و تسویه حساب پرسنلی و ..
6 186 94/4/8 بررسی تحلیل چینش نیروهای انسانی ، انبار گردانی بیمارستان امام حسین، خودروهای اسقاطی حوزه های معاونت بهداشتی، لاغر سازی پرونده ها، واگذاری برخی کارهای کارگزینی به واحدها 
7 187 94/4/24 تاکید بر کمیته بهینه سازی انرژی وبرگزاری نشست مدیران امور عمومی و ...
8 188 94/5/5 بحث انبار مرکزی و قرائت بخشنامه های ممنوعیت بکارگیری نیرو و حذف پرداخت کارانه مشاغل در اورژانس پیش بیمارستانی و ...
9 189 94/5/19 موضوع رفع جرائم بیمه ای نیروهای 85 روزه طرحی و ارائه گزارش سامانه مدیریت مبتنی بر عملکرد و  نتایج آزمون استخدامی انار 
10 190 94/6/20 ارائه گزارش ناشی از تعطیلی دانشکده ها و صرفه جویی حاصله نحوه پرداخت اضافه کار در ماههای تعطیلی دانشکده و جلسه بررسی قراردادها و ...
11 191 94/8/4 تعیین سهم واحدها در قراردادهای تجمیع ، طرح مشکلات شیر خوارگاهها و خرید نرم افزارهای ارزیابی عملکرد و ...
12 192 94/8/18 قرائت صورتجلسه قبلی و تعیین تکلیف حق لباس بیمارستانها 
13 193 94/9/9 تاکید بر اصلاح فرایند قراردادهای عمرانی و جا به جایی نیروهای بهداشتی با هماهنگی معاونت بهداشتی 
14 194 94/9/23 شرکت آوای سلامت ایرانیان، گزارش برنامه توسعه ششم و ... 
15 195    
16 196 94/10/21 قرائت گزارش صرفه جویی هیات امنای ارزی و ...
17 197 94/11/12 مشکلات مرخصی نیروهای پیمانی و قراردادی، مشکل عدم پزشک مشاور در مرکز مدیریت بحران
18 198 94/11/26 پیشنهاد تشکیل کارگروه ساماندهی اموال، امکان صدورتعهد حسابداری فقط برای اعضای درجه یک 
19 199 94/12/10 بررسی شرایط مناقصه قراردادهای حجمی توسط مدیران مرتبط ، تشکیل کارگروه ستاد برنامه در حوزه معاونت توسعه 
20 200 94/12/26 ارائه گزارشی مختصر از عملکرد 94 و اعلام برنامه های 95 

 

 جلسات سال 92 و 93

شماره جلسه

تاریخ جلسه

موضوعات مهم مطرح شده

155

18/9/1392

پیگیری رفع مشکل اینترانت جهت خانه های بهداشت روستایی - تاکید بر راه اندازی بازدید های دوره ای -ساماندهی انبارها_ تجمیع حوزه مالی ستاد مرکزی

156

9/10/1392

راه اندازی کمیته ساماندهی  نگهبانی - تاکید بر راه اندازی کارگروه ساماندهی اضافه کار- کارگروه نظارت بر خرید

157

23/10/1392

تعیین میزان شهریه مهد کودک برای پرسنل اناث - تاکید بر راه اندازی کارگروه ساماندهی و مصرف بهینه انرژی

158

9/11/1392

ارائه گزارش عملکرد مدیران -

160 5/12/1392 اجرایی نمودن طرح مدیریت مبتنی بر عملکرد-همکاری مدیریت ها با مدیریت منابع انسانی
161 12/12/1392 پیگیری بندهای صورت جلسات قبلی-تهیه گزارش توسط مدیریتها در خصوص مدیریت مبتنی بر عملکرد،نگهداشت،تعیین قیمت تمام شده
162 1/2/1393 ارائه گزارش عملکرد فروردین ماه-برنامه زمانبندی انبار مرکزی-بررسی و پیگیری نرم افزار HIS بیمارستانها
165 19/3/1393 تشریح و توضیح مبحث تفویض اختیار در اتوماسیون اداری-تاکید بر مسایل نظام جامع سلامت-هتلینگ-HIS و ...ارائه گزارش عملکرد اردیبهشت ماه
166 16/4/1393 رسیدگی به شکایات پرسنل از بیمه تکمیلی-استقرار نماینده بیمه تکمیلی جدید در دانشگاه-افزایش حق مسکن پرسنل رسمی و پیمانی
167 30/4/1393 بررسی بندهای صورتجلسه قبلی-تصمیم در خصوص جابجایی دستگاه کارت خوان و ورود خروج کارکنان-
168 12/5/1393 بررسی جزئیات روز کارمند-برنامه ایی جهت تدوین شاخص های تعیین مدیر،کارشناس و کارمند نمونه
169 27/5/1393 ارائه گزارش مدیریت مبتنی بر عملکرد-تهیه گزارش روزانه مدیران و بررسی گزارشهای روزانه کارمندان
170 3/6/1393 تشکیل شورای رفاهی دانشگاه-بررسی نیروی کار در مرکز فوریتهای پزشکی-صدور ابلاغیه های نیروی انسانی
171 31/6/1393 رسیدیگی به امور نقلیه-درخواست گزارش از مرکز فوریتهای پزشکی-مقرر گردید تا آخر مهرماه زیرسایتهای تمام یمدیریتها به روز رسانی و کامل گردد.
172 28/7/93 بررسی نامه های رسیده و تاکید بر ورود و خروج به موقع پرسنل
173 18/8/1393  رسیدگی به نامه ها-بروز رسانی زیر سایت مدیریتها با همکاری واحد پورتال دانشگاه-